1323 – TUNA

1323-tuna

Ölçü 96-128 160-192 224-256 A. Bakır Gümüş B. Bakır
Krom 50 3,50 4,10 4,70